4 Kasım 2011 Cuma

MAHPUSTAN EĞİTİM!

MAHPUSTAN EĞİTİM!

Dünyada birçok ülkede, devrimci politik özneler çeşitli toplumsal kategorilere dayanır. Buna, Çin Halk Cumhuriyeti’nde köylüleri, Avrupa’da da işçi sınıfını örnek verebiliriz. Türkiye’de ise devrimci dinamiğin esas dayanağı genel itibariyle öğrenci hareketi olmuştur. Bunu Osmanlı’daki; Suhte ayaklanmaları içerisinde değerlendirilen medrese öğrencilerinin isyanlarından, Dar-ül Fünun’dan veya Askeri Tıbbiye Mektebi’nden kalan bir miras olarak da görebiliriz. Cumhuriyetin Kuruluşuna önderlik eden ve genel yapısını belirleyen kadroların içinden çıktığı İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC), Kürt halkının özgürlük mücadelesinin en önemli ve en büyük eşiğini yaratan Partiya Karkerên Kürdistan (PKK), Türkiye devrimci hareketinin kurucusu diyebileceğimiz ve birçok örgütün içinden çıktığı Türkiye Halk Kurtuluş Partisi- Cephesi (THKP-C) de öğrenciler tarafından kurulmuştur. Bunu sağ cenahtaki hareketler için de söylemek mümkün. Hâsılı, Türkiye siyasi tarihinin en önemli figürlerinden biri, hatta belirleyenlerden biri öğrenciler olmuştur desek yeridir.

Bu önemli bilgi, sadece tarih kitaplarında yer almadı tabi, siyasi iktidarlar tarafından da dikkatle izlendi ve öğrenci hareketinin önünü kesmek için hep özel bir çaba sarf edildi. Öğrenciler 28 Nisan 1960’ta Beyazıt Meydanı’nda Turan Emeksiz’e sıkılan kurşun ile devlet şiddetiyle daha yakından tanışmıştı. Burada 1961 anayasasının getirmiş olduğu görece daha rahat 7-8 yıllık dönemi istisna sayabiliriz. 1961 anayasasının getirmiş olduğu rahat ortamda Türkiye’deki 1968 kuşağı yetişmiş ve bu kuşağa 12 Mart 1971 askeri muhtırası ile darbe indirilmiştir. Kendini toparlayan ve deneyim kazanan devrimci hareket, yine üniversite öğrencilerine dayanan daha kitlesel bir dinamiği; 1978 kuşağını yaratmıştır. Ancak bu görkemli ve kitlesel devrimci dinamik ise, 1980 askeri cuntasını karşısında bulmuştur. Halen Türkiye Devrimci hareketinin en önemli figürleri 1968 ve 1978 kuşaklarına mensup; Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya, Mazlum Doğan, Nejdet Adalı ve burada adını sayamadığımız başkaca devrimcilerdir. Devlet okullarda terbiye edemediği öğrencileri Mamak ve Diyarbakır Cezaevlerinde terbiye etmeye çalışmıştır.


1980 darbesi ile iktidarı ele geçiren askeri cunta, oluşturduğu yeni devlet yapılanması ile bir daha bu denli büyük bir öğrenci hareketi ile karşılaşmamak için ivedilikle kolları sıvamış ve Yüksek Öğrenim Kurumu’nu (YÖK), tesis etmiştir. 2547 sayılı ve 4 Kasım 1981 tarihli Yüksek Öğretim Kanunu’nda yükseköğretimin amacının belirtildiği 4. Madde şöyle diyor: “Öğrencileri Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, milli kültür töre ve geleneklerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde öğrenci geliştirilecek ve milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılacak, öğretimde fırsat eşitliği sağlanacaktır. “

Araya sıkıştırılan birkaç kelimelik; Hür ve bilimsel düşünce, fırsat eşitliği gibi kavramları saymazsak geriye, tekçi, milliyetçi ve ahlakçı amaçlar silsilesinden başka bir şey kalmıyor. YÖK’ün amaçlarının anlatıldığı,  kanunun 4. Maddesi okununca yüksek öğrenimin esas paradigması ve 30 yıllık pratiği daha net anlaşıyor. Buna; tüzük, yönetmelik, genelge gibi ikincil düzenlemeleri ve yazılı olmayan polisiye tedbirleri de ekleyince nasıl ceberut bir yapıdan bahsettiğimiz daha da anlaşılır oluyor. Bu ceberut yapı, katkı payı, harç ücreti, ikinci öğretim, uzaktan eğitim, açık öğretim ve son olarak vakıf üniversiteleri marifetiyle eğitimi paralı hale getirerek, yoksul halk çocuklarına üniversite kapılarını kapamayı da amaç edindi. Böylece fırsat eşitliği, parası olanın daha eşit olduğu bir düzene dönüştü. Aynı kanunun 59. Maddesindeki siyasi partilere üye olma serbestîsi ise; iktidar partilerine yakın öğretim görevlileri için bir ikbal kapısı işlevini görürken, iktidar karşıtı öğretim görevlilerinin politik eğilimini belirlemek, sicillerini buna göre tutmak ve işine son vermek için konulmuş bir tuzaktan başka bir şey değildi.Sınıfsal farklılıkların yarattığı fırsat eşitsizliğine rağmen üniversiteye girebilen öğrenciler,  YÖK’ün ve polisin baskı mekanizması altında eğitime çok zor devam edebiliyordu. Aynı kanunun 54. Maddesi şöyle diyor: “yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan,  anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir.” Öğrenciye öngörülen sadece kendisine verilen müfredata uygun hareket etmesi ve ilkyardım kolu gibi faaliyetlerde bulunması idi. YÖK bu uygulamalarla bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim hayatının sona ermesine sebep oldu. Üniversitelerden atılan öğrencilerin, gençlik yıllarının ve dinamizmlerinin geride kalmasından, düzenle ilişkilenmelerinden sonra “öğrenci affı” çıkmasını ise, kapitalizmin bireye yaptığı yatırımı heba etmek istememesi, kalifiye işgücüne duyduğu ihtiyacı gidermeye çalışması olarak değerlendirebiliriz.Öğrenciler son yıllarda da devrimci hareket ile aynı mukadderatı paylaşıyor. Uyarı, kınama, uzaklaştırma ve Okuldan atılma gibi cezaların yanına yenileri eklenmiş bulunuyor. Öğrenciler; parasız eğitim istemek, parasız sağlık ve ulaşım hakkı talep etmek, demokratik üniversite talep etmek, Anadilde eğitim istemek, Marx'ın ve diğer yazarların kitaplarını okumak, slogan atmak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak gibi suçlarla tutuklanıyorlar. Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Özel Yetkili Mahkemeler (ÖYM) ile birlikte değerlendirilince hukuk başka bir boyut kazandı ya da artık “yok hükmünde”. Demokratik siyaset zeminindeki her şeyin iddianamelerde suç unsuru sayıldığı, İddianamelerin polis fezlekesinin kopyası olduğu, tüm delillerin usulsüz toplandığı bu soruşturmalarda öğrenciler gözaltına alınmakta, ardından ÖYM savcılarınca sorgulanmaktadır. ÖYM savcıları ise, neredeyse her dosyada tutuklu yargılama yolunu seçmektedir. Ağır işleyen hukuk sistemi ile birlikte bu tutukluluk süreleri kimi zaman suça tekabül eden cezayı aşmaktadır. Tahliye durumunda ise hem bireylerin hayatında hem de hukuk sisteminde geri dönüşü olmayan yaralar açılmaktadır. Dün Mamak’ta, Diyarbakır cezaevlerinde terbiye edilemeyen öğrenciler, bugün Tekirdağ, Kırıklar, Kandıra cezaevlerinde terbiye edilmeye çalışılmaktadır.  Hal böyle olunca, özgürlük talep eden her öğrencinin bahtına örgün eğitim değil, mahpustan eğitim düşüyor! Bize ise; onları mahpustan çıkarmak için elimizden geleni yapmak, onlarla dayanışma göstermek… Bu amaçla bir araya gelen Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyafi bir süredir içeriden dışarıya köprü kurmaya çalışıyor.  Bu minvalde bizleri uzun süredir takip ettikleri Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cihan Kırmızıgül’ün davasını izlemeye, Cihan ile dayanışma göstermeye çağırıyorlar. Cihan’ın davası 16 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Beşiktaş Adliyesi’nde görülecek. Cihan 21 aydır özgürlük istediği için tutuklu, bilinen tek suçu ise puşi takmak. Cihan’ın ve diğer tutuklu öğrencilerin, “küçük kara balıkların”  Suç ortağı olmaya ne dersiniz?Ahmet Saymadi / 04 Kasım 2011  PerşembeHiç yorum yok:

Yorum Gönder